Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

phone card [ˈfəʊnkɑ:d]substantivtelefonkort
card phone [ˈkɑ:dfəʊn]substantivkorttelefon
prepaid [ˌpri:ˈpeɪd]imperf. o. perf. p. av prepayadjektiva prepaid letter ett frankerat kuvertprepaid mobile phone el. prepaid phone el. amer.prepaid cellphone kontantkortstelefon, [mobil]telefon med kontantkorta prepaid phone card kontantkort till mobiltelefon
© NE Nationalencyklopedin AB