Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 card [kɑ:d]substantivkarda, ullkamtransitivt verbkarda
1 card [kɑ:d]substantivkort av olika slag, som spel-, visit-, bjudnings-, inträdes-, julkort; bricka <bingo card>cards äv. kortspel <win at (i) cards>get one's cards åld. få sparkenhave a card up one's sleeve ha något i bakfickan (i reserv)hold all the cards vard. ha alla kort på handhold strong cards bildl. ha (sitta med) starka kort på handmake a card ta ett stickplay one's best card bildl. spela ut sitt bästa kortplay one's cards right bildl. sköta (spela) sina kort välput (lay) one's cards on the table lägga korten (papperen) på bordetshow one's cards bekänna färg (kort)lucky at cards, unlucky in love tur i spel, otur i kärlekit's on (amer. in) the cards det är mycket möjligtprogram; listaamer. skylt, affischkarta med knappar, spännen o.d.vard. åld. original, lustig typqueer card konstig prick
business card [ˈbɪznɪskɑ:d]substantivvisitkort
card trick [ˈkɑ:dtrɪk]substantivkortkonst
wine card [ˈwaɪnkɑ:d]substantivvinlista
greetings card [ˈgri:tɪŋzkɑ:d]substantivgratulationskort
visiting card [ˈvɪzɪtɪŋkɑ:d]substantivvisitkort
donor card [ˈdəʊnəkɑ:d]substantivdonationskort
card table [ˈkɑ:dˌteɪbl]substantivspelbord
scratch card [ˈskrætʃkɑ:d]substantivskraplott
© NE Nationalencyklopedin AB