Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

card [kɑ:d]substkort, spelkort, visitkortcards kortspelcard index kortregister, kartotekplay cards spela korthe has a card up his sleeve han har något i bakfickanit’s on the cards det är mycket möjligt
charge card [ˈtʃɑ:dʒkɑ:d]substbetalkort
cash card [ˈkæʃkɑ:d]substbankomatkort
scratch card [ˈskrætʃkɑ:d]substskraplott
smart card [ˈsmɑ:tkɑ:d]substsmartcard
playing-card [ˈpleɪɪŋkɑ:d]substspelkort
visiting-card [ˈvɪzɪtɪŋkɑ:d]substvisitkort
test card [ˈtestkɑ:d]substtv. testbild
drawing-card [ˈdrɔ:ɪŋkɑ:d]substdragplåster attraktion
picture card [ˈpɪktʃəkɑ:d]substkortsp. klätt kort, målare
© NE Nationalencyklopedin AB