Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

capital [ˈkæpɪtl]adjektivcapital letter stor bokstavcapital punishment dödsstraff
[ˈkæpɪtl]substhuvudstadstor bokstavkapital, förmögenhetmake capital of el. make capital out of slå mynt av
reintroduction [ˈri:ˌɪntrəˈdʌkʃən]subståterinföring, återinförande <the reintroduction of capital punishment>
letter [ˈletə]substbokstavcapital letter stor bokstavsmall letter liten bokstavbrev, skrivelseletter of credit kreditivletter to the editor insändare
working [ˈwɜ:kɪŋ]substarbete, verksamhetthe workings of sb’s mind vad som rör sig inom ngnbearbetande, bearbetningdrift <the working of a mine>; skötsel
[ˈwɜ:kɪŋ]adjektivarbetande <the working masses>, arbetar-; arbets- <working conditions>; drifts-working capital rörelsekapital, driftskapitalworking clothes arbetskläderworking hours arbetstidfunktionsduglig, användbar, praktiskhe has a working knowledge of French han kan franska till husbehovin working order i användbart skick, funktionsduglig
tie [taɪ]verbbinda <tie a horse to a tree>, knyta fasttie sb hand and foot binda ngn till händer och fötterknyta <tie one’s shoelaces>binda, hämmaknytas <the sash ties in front>, knytas fast, knytas ihopsport. stå (komma) på samma poäng, få samma placering <with som>
[taɪ]verb [taɪ]substband, länkbusiness tie affärsförbindelseslipssport. lika poängtal; oavgjort resultatit ended in a tie det slutade oavgjortsport. match i cuptävlingplay off a tie spela 'om matchen för att avgöra en tävling (med adv. o. prep.)tie downbinda <to vid, till> <tie sb down to a contract>, binda fastbe tied down by children vara bunden av barntie insamordna <your plans tie in with mine>tie onbinda på, knyta fast, binda fast <tie on a label>tie upbinda upp, binda fast; binda ihop, binda sammanI am tied up with other things jag är alltför uppbunden av annattie up one’s capital låsa sitt kapital
© NE Nationalencyklopedin AB