Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cancer [ˈkænsə]substmed. cancerastrol.Cancer Kräftan
lung [lʌŋ]substlunga; (före subst.) lung- <lung cancer>
screening [ˈskri:nɪŋ]substsållning <a screening of candidates>systematisk undersökning <screening for breast cancer>
associateəˈsəʊʃɪətsubstkompanjon, kollega
əˈsəʊʃɪeɪtverbförena <problems associated with cancer treatment>associeraumgås <with med>
terminal [ˈtɜ:mɪnl]substslutstation, terminalelektr. klämma, kabelfäste; pol <battery terminals>data. terminal
[ˈtɜ:mɪnl]adjektivslut-, änd- <terminal station>med. dödlig, obotlig <terminal cancer>
tropic [ˈtrɒpɪk]substtropik, vändkretsthe Tropic of Cancer Kräftans vändkretsthe Tropic of Capricorn Stenbockens vändkretsthe tropics tropikerna
[ˈtrɒpɪk]adjektivtropisk <the tropic zone>
operate [ˈɒpəreɪt]verbverka, göra verkan <on, upon >om t.ex. maskin arbeta, fungeramed. opererashe was operated on for cancer hon opererades för cancerhis knee was operated on han opererades i knätmil. opererasätta (hålla) i gång, manövrera, sköta <operate a machine>leda, driva <operate a company>
screen [skri:n]substskärm, fasadduk <cinema screen>television screen tv-ruta, bildrutaviewing screen bildskärmfilm., (före subst.) film- <screen actor>the screen version filmversionenon the screen på filmduken, på vita duken
[skri:n]verbskydda, skyla, dölja <from för, mot>skärma avgranska, kontrolleramed. undersöka, testascreen for testa för <screen for cancer>visa på bio, i tv, filmatisera
of [ɔv, obetonat əv]prepositionom <north of York>; av <born of poor parents>; från <a writer of the 18th century;, Professor Smith of Cambridge>; i <die of cancer>; <a class of 30 pupils, a boy of ten>; med <a man of foreign appearance, the advantage of this system>five minutes of twelve amer. fem minuter i tolva cup of tea en kopp tea novel of Stevenson’s en roman av Stevensona number of people ett antal människorthe town of Brighton staden Brightonthe University of London Londons universitet, universitetet i Londonthe works of Milton Miltons verkon the fifth of May den femte maj (för att uttrycka genitiv)the roof of the house husets taka friend of mine en vän till mig
© NE Nationalencyklopedin AB