Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 can [kæn]substkannaburk, konservburkdunkvard.the can fängelse <he’s in the can>
[kæn]verbkonservera
1 can [kæn, obetonat kən] (nekande cannot, can’timperf. could)hjälpverb (presens)kan, kan få, fårcan do vard. det ordnar signo can do vard. det går inte
can-do [ˌkænˈdu:]adjektivvillig, positiv <a can-do attitude>
tin can [ˌtɪnˈkæn]substplåtburk
can-opener [ˈkænˌəʊpənə]substkonservöppnare
watering-can [ˈwɔ:tərɪŋkæn]substvattenkanna för vattning
easily [ˈi:zəlɪ]adverblätt, med lätthet; mycket väl <it can easily happen>lugnt
trash [træʃ]substskräp, smörjaamer. skräp, soportrash can soptunnavard. slödder, pack
could [kʊd, obetonat kəd]hjälpverb (imperf. av can)kundeskulle kunna
pop-top [ˈpɒptɒp]adjektivmed rivöppnare <a pop-top beer can>
[ˈpɒptɒp]substrivöppnare
© NE Nationalencyklopedin AB