Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 can [kæn]substantivkanna; burk <a can of beer, a can of peaches>; dunk <petrol (gasoline) can>can of worms, bildl.se wormcarry the can vard. bära hundhuvudet, få (ta på sig) skulden, rädda situationen åt ngnbe in the can om film o.d. vara inspelad och klaramer. [sop]tunnavanl. amer., sl.the can buren, finkan fängelseamer., sl.the can muggen, toa
transitivt verb (se äv. canned)lägga in, konserveraamer., sl. sparka avskedaamer., sl. lägga av medcan it! lägg av!, håll käften!
1 can [kæn, kən] (nekande cannot, can't)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasimperf. couldjfr dessa ordhjälpverbpres.kan; orkarcan do vard. det går [att göra], det fixar signo can do vard. det går inte, det är omöjligtkan [få], får <you can take my key>
Can.förk. för Canada, Canadian
spray can [ˈspreɪkæn]substantivsprejburk
petrol can [ˈpetr(ə)lkæn]substantivbensindunk
watering can [ˈwɔ:t(ə)rɪŋkæn]substantivvattenkanna
trash can [ˈtræʃkæn]substantivamer. soptunna
gas can [ˈgæskæn]substantivamer. bensindunk
garbage can [ˈgɑ:bɪdʒkæn]substantivamer. soptunna; sophink
can-do [ˌkænˈdu:]adjektivvillig, positiv <a can-do attitude to the job>
© NE Nationalencyklopedin AB