Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

camp [kæmp]substläger, koloni <summer camp>break camp bryta lägretpitch (set up) camp slå läger
[kæmp]verbtälta, campago camping åka ut och campaslå läger
prison camp [ˈprɪznkæmp]substfångeläger
camp bed [ˌkæmpˈbed]substtältsäng
training-camp [ˈtreɪnɪŋkæmp]substträningsläger
concentration [ˌkɒnsənˈtreɪʃən]substkoncentrationconcentration camp koncentrationsläger
detention [dɪˈtenʃən]substuppehållandeskol. kvarsittningdetention camp mil. interneringsläger
trailer [ˈtreɪlə]substsläpvagn, släp, traileramer. husvagntrailer camp el. trailer park campingplats för husvagnarfilm. trailer
summer [ˈsʌmə]substsommarlast summer förra sommaren, i somrasthis summer den här sommaren, i sommarin the summer el. in summer på sommarenin the summer of 2004 sommaren 2004in the early summer el. in early summer på försommaren, tidigt på sommarenin the late summer el. in late summer på sensommaren, sent på sommarenchildren’s summer camp el. summer camp barnkoloni
2 pitch [pɪtʃ]verbsätta (ställa) upp i fast läge, slå upp, resa <pitch a tent>pitch camp slå lägerkasta, slänga; i baseball kastamusik. stämma <pitched too high>pitched battle fältslagom fartyg stampa; om flygplan tippa, kränga
[pɪtʃ]verb [pɪtʃ]substgrad <a high pitch of efficiency>, toppat its highest pitch på höjdpunktenhe was roused to a pitch of frenzy han blev utom sig av raseritonhöjd, tonlägeabsolute pitch el. perfect pitch absolut gehörstandard pitch normaltonkastfotbollsplan, planfast plats för t.ex. gatuförsäljningsales pitch försäljarjargong (med adv. o. prep.)pitch invard.hugga invara med, bidrapitch intovard.gå lös påta itu med
© NE Nationalencyklopedin AB