Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

calculation [ˌkælkjʊˈleɪʃ(ə)n]substantivberäkning, uträkning, kalkylering, kalkylI'm out in my calculations jag har räknat fel
numerical [njʊˈmerɪk(ə)l]adjektivnumerisk, numerär, siffermässignumerical strength numerär styrkanumerical superiority numerär överlägsenhetsiffer- <numerical calculation, numerical system>nummer-in numerical order i nummerordning
error [ˈerə]substantivfel, oriktighet, felaktighet; misstag; villfarelse; jur. formfelerror message data. felmeddelandethe accident was caused by human error olyckan berodde på den mänskliga faktorn⁅do sth⁆ in error …av misstagbe in error a) ta fel, missta sig b) vara fel, inte stämma <the map is in error>margin of error felmarginalerror in calculation räknefel, felräkningerror of judgement felbedömning; missgrepp, omdömesfelsee the error of one's ways förstå (inse) vad man gör för fel
© NE Nationalencyklopedin AB