Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

café [ˈkæfeɪ, ˈkæfɪ]substantivkafé; [liten] restaurangcafé proprietor kaféidkare, kaféinnehavare
Internet café [ˌɪntənetˈkæfeɪ]substantivinternetkafé
pavement café [ˈpeɪvməntˌkæfeɪ]substantivtrottoarkafé
transport café [ˈtrænspɔ:t|ˌkæfeɪ, -kæˌfeɪ]substantivlångtradarfik
café-au-lait [ˌkæfeɪəʊˈleɪ, ˌkæfɪ-]substantivfr. café au lait, kaffe med mjölk
sidewalk [ˈsaɪdwɔ:k]substantivamer. trottoar, gångbana; attr. trottoar- <sidewalk café>
all-night [ˌɔ:lˈnaɪt]adjektivnattöppen, natt- <all-night café>nattlång <all-night discussions>; som varar (varade) hela natten <all-night party>
frequent [adj. ˈfri:kwənt, verb frɪˈkwent]adjektivofta förekommande, vanlig, allmän <a frequent happening, a frequent practice, a frequent sight>; tät <frequent service of trains, frequent visits>; snabb; frekventa frequent caller en flitig besökaremake frequent use of göra flitigt bruk av
transitivt verbofta besöka, frekventera <frequent a café>, ofta bevista; hålla till i (på)
© NE Nationalencyklopedin AB