Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cable [ˈkeɪbl]substkabel, vajerkabel-tvtelegram
[ˈkeɪbl]verbtelegrafera till
jumper cable [ˌdʒʌmpəˈkeɪbl]substbil., amer.,se jump lead
3 lay [leɪ] (laid laid)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslägga, placera, lägga nerlay a cable dra en ledninglay eggs lägga ägg, värpalay the table dukalay waste ödelägga2lay ten to one vid t.ex. vadhållning hålla tio mot ett
[leɪ] (laid laid)
verb (med adv. o. prep.)lay asidelägga undan, sparalägga bort, lägga ifrån sig <lay aside the book>lay downlägga neroffra <lay down one’s life>fastställa, fastslå, uppställa <lay sth down as a rule>; hävdalay off!lägg av!, sluta!lay outlägga fram, lägga utvard. slå ut, slå sanslösplanera, anläggalay uplägga uppvard.be laid up ligga sjuk <with the flu i influensa>
© NE Nationalencyklopedin AB