Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 butt [bʌt]substskottavla
3 butt [bʌt]verbstöta, stöta till med huvud el. hornstånga, stångasbutt in vard. blanda (lägga) sig i
1 butt [bʌt]substtjockändakolvcigarrstump, fimpspec. amer., vard. bak, häck
© NE Nationalencyklopedin AB