Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bury [ˈberɪ]verbbegrava
hatchet [ˈhætʃɪt]substyxabury the hatchet begrava stridsyxan
sand [sænd]substsandbury one’s head in the sand sticka huvudet i sanden inte vilja ta itu med ett problempl. sands sandstrand, sandrev
[sænd]verbsanda
© NE Nationalencyklopedin AB