Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

burglar [ˈbɜ:glə]substantivinbrottstjuv
burglar alarm [ˈbɜ:glərəˌlɑ:m]substantivtjuvlarm
burglar-proof [ˈbɜ:gləpru:f]adjektivstöldsäker, dyrkfri
cat burglar [ˈkætˌbɜ:glə]substantivfasadklättrare, inbrottstjuv
© NE Nationalencyklopedin AB