Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 bunk [bʌŋk]sl.intransitivt verbbunk el. bunk off smita, sjappa; skolkasubstantivdo a bunk smita, sjappa
1 bunk [bʌŋk]substantivkoj, brits; sovhyttintransitivt verbbunk el. bunk down gå till kojs; sova
3 bunk [bʌŋk]substantivkortform av bunkum
bunk bed [ˈbʌŋkbed]substantivvåningssäng
© NE Nationalencyklopedin AB