Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bud [bʌd]substknoppnip sth in the bud kväva ngt i sin linda
[bʌd] (-dd-)
verbknoppas
taste bud [ˈteɪstbʌd]substanat. smaklök
commandment [kəˈmɑ:ndmənt]substbud, budordthe ten commandments tio Guds bud, de tio budorden
messenger [ˈmesɪndʒə]substbud, budbärare, sändebudmessenger boy expressbud, springpojkekurir
message [ˈmesɪdʒ]substmeddelande, budskap, budcan I leave a message? i t.ex. telefon är det något jag kan framföra?
bid [bɪd] (i betydelse 1 bid bidi betydelse 2: imperf. badeperf. p. bidden el. bidding)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbjuda på auktion el. i kortspel2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasi högre stil befalla, bjudabid sb welcome hälsa ngn välkommen
[bɪd]substbud på auktion el. i kortspelmake a bid for vara ute efter
offer [ˈɒfə]verberbjuda, bjuda <I offered him £150,000 for the house>offer for sale bjuda ut till försäljningI offered him a cigarette jag bjöd honom på en cigarettutlovaoffer a reward utfästa en belöningframföra <offer an apology>offer to do sth erbjuda sig att göra ngt <he offered to help me>
[ˈɒfə]substerbjudande <of om>special offer extraprisanbud, bud; hand. offert
© NE Nationalencyklopedin AB