Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bubble [ˈbʌbl]subst och verbbubbla
bubble bath [ˈbʌblbɑ:θ]substskumbad, bubbelbad
speech [spi:tʃ]substtal, talförmågaspeech bubble (balloon) pratbubblaspeech impediment talfelfreedom of speech yttrandefrihettalafter-dinner speech middagstalmake a speech el. deliver (give) a speech hålla tal, hålla ett anförande <on, about om, över>teat. replik
© NE Nationalencyklopedin AB