Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brush [brʌʃ]substborste, kvastpenselborstning, avborstninggive sth a brush borsta av ngt
[brʌʃ]verbborsta, borsta avskrubba
[brʌʃ]verb (med adv. o. prep.)brush asidevifta undanbrush downborsta avbrush upfriska upp <I must brush up my English>
scrubbing-brush [ˈskrʌbɪŋbrʌʃ]substskurborste
shaving [ˈʃeɪvɪŋ]substrakning; (före subst.) rak- <shaving brush, shaving cream>shaving foam raklöddershaving stick raktvålpl. shavings hyvelspån
tar [tɑ:]substtjära
[tɑ:] (-rr-)
verbtjära, asfalterathey are tarred with the same brush de är av samma skrot och korn
stiff [stɪf]substdöing lik
[stɪf]adjektivstyv <stiff collar>, stel <stiff legs>stiff brush hård borstekeep a stiff upper lip bita ihop tänderna, inte förändra en minstram, stel <a stiff manner>a stiff whisky en stor (stadig) whiskyhård <stiff competition>, skarp <a stiff protest>vard. styv, dryg, jobbig <a stiff walk>, svår, besvärlig <a stiff climb, a stiff task>, seg
[stɪf]adverbbore sb stiff tråka ut ngn, tråkas ihjäl ngnfrozen stiff stelfrusen
wash [wɒʃ]verbtvätta, skölja, spolawash the dishes diskawash oneself tvätta sigwash one’s hands of ta sin hand ifrån, inte vilja ha något att göra medI wash my hands of it jag tvår mina händerwash one’s dirty linen in public tvätta sin smutsiga byk offentligtom t.ex. vågor skölja mot, spola in överom t.ex. vågor spola, skölja <wash overboard>tvätta sig, tvätta av sigom t.ex. tyg gå att tvätta, tåla tvätt <a material that will wash>vard.it won’t wash det håller inte; den gubben går inteom vatten m.m. skölja
[wɒʃ]verb [wɒʃ]substtvättning, tvagninggive the car a good wash tvätta av bilen ordentligthave a wash tvätta av sighave a wash and brush up snygga till sigtvättning av kläderit will come out in the washdet går bort i tvättendet kommer att ordna upp sigtvättklädertvättinrättningsvallvåg spec. efter båt, kölvatten (med adv. o. prep.)wash ashorespola i land, spolas i landwash awaytvätta bort, spola bort, skölja borturholka, urgröpa <the cliffs had been washed away by the sea>wash downtvätta, spola av <wash down a car>skölja ned <wash down the food with beer>wash offtvätta bort, tvätta av <wash off stains>gå bort i tvättensköljas bort, spolas bortwash outskölja upp (ur), tvätta upp (ur) <wash out clothes>feel washed out vard. känna sig urlakadwash updiska; diska avom vågor skölja upp, spola uppamer. tvätta sig <John, go wash up before you have lunch>vard.washed up slut, färdig <he was washed up as a boxer>
© NE Nationalencyklopedin AB