Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

broke [brəʊk]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. av break
[brəʊk]adjektivvard. pank
stony-broke [ˌstəʊnɪˈbrəʊk]adjektivsl. luspank
break [breɪk] (broke broken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta, bryta av, knäcka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sönder, gå sönder3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbrytas, brytas sönder, brista, gå av <the rope broke>his voice is breaking han är i målbrottetbreak open bryta upp4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskrossa <break sb’s heart>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta mot <break the law>6break the ice mellan personer etc. bryta isenbreak the news to sb meddela ngn nyheten7dawn is breaking det gryr8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbryta fram, ljuda <a cry broke from her lips>break into laughter brista ut i skrattbreak into a house bryta sig in i ett hus
[breɪk] (broke broken)
verb (med adv. o. prep.)break awayslita sig loss; göra sig fribreak downbryta ner; slå in en dörrdela upp, lösa uppbryta samman; få ett sammanbrottgå sönder, strejkabreak inbryta sig inrida in <break in a horse>, köra inröka in <break in a pipe>break offavbrytabreak outbryta utbreak out into a sweat råka i svettningbreak upbryta (slå) sönderupplösa, upplösas <their marriage broke up>, skingra <the police broke up the crowd>sluta <school breaks up today>
[breɪk]substbrytande, brytning; brottbreak of serve servegenombrottspricka, avbrott; paus, rastat break of day vid dagens inbrottvard.a bad break otura lucky break turvard. chans <give him a break>give me a break! lägg av!
my [maɪ, obetonat ]pronomenminI broke my arm jag bröt armenI cut my finger jag skar mig i fingretwithout my knowing it utan att jag vet (visste) om detyes, my dear! ja, kära du!
[maɪ]interjektionmy! oh!, tänk!, oj då!
snap [snæp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnafsa, snappa, hugga <at efter>snap up nafsa (nappa) åt sig, snappa upp2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfräsa, fara ut <she snapped at him>3snap el. snap off a) gå av (itu), brytas av (itu) b) bryta av (itu); slita av <snap a thread>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasknäppa, knäppa till; knäppa med <snap one’s fingers>, smälla med <snap a whip>snap shut smälla igen5vard.snap into it raskt ta itu med sakentry to snap out of it! försök att komma över det!
[snæp]substknäpp, knäppande <a snap with one’s fingers>knäck; smäll <the oar broke with a snap>tryckknapp
© NE Nationalencyklopedin AB