Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

broadcasting [ˈbrɔ:dˌkɑ:stɪŋ]substradiothe British Broadcasting Corporation brittiska radion och televisionen, BBC
corporation [ˌkɔ:pəˈreɪʃən]substkorporationstatligt bolag <British Broadcasting Corporation>; amer. aktiebolagstyrelsevard. kalaskula
BBC [ˌbi:bi:ˈsi:]förk. för British Broadcasting CorporationBBC, brittiska radion och televisionen
© NE Nationalencyklopedin AB