Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bro [brəʊ]vard. (pl. ~s)substantivbrorsainterjektionvanl. amer. tjäna!, morsning!
toll bridge [ˈtəʊlbrɪdʒ]substantivavgiftsbelagd bro
orange [ˈɒrɪn(d)ʒ, amer. vanl. ɔ:r-]substantivapelsinoranges and lemons barnlek ung. bro, bro, brejaapelsinträdorange färg
2 strut [strʌt]substantivbyggn. stötta, sträva, stag, tvärbjälke, tvärslå; [bro]balk
span [spæn]substantivavstånd mellan tumme och lillfinger utspärrade; spann (ca 9 tum el. 23 cm)[bro]spann, valvspännvidd, räckvidd, omfångmemory span minnesvidd, minnesomfångtid[rymd]; levnadslopp, utmätt [livs]tid <man's span is short>for a short span of time under en kort tidrymdflyg. vingbredd, spännvid
transitivt verbom bro o.d. spänna (leda) över <span a river>; bildl. omspänna, spänna (sträcka sig) över <his life spanned almost a century, span three octaves>the Thames is spanned by many bridges Temsen korsas av många broarslå [en] bro över; bildl. äv. överbrygga <span a gap>ta sig över, korsa <span a bay>
1 bridge [brɪdʒ]substantivbro; brygga äv. tandläk., brottn.data.; övergång över järnväg etc., vägöverfart; [kommando]bryggaburn one's bridges bränna sina skeppwe'll cross that bridge when we come to it ung. den dagen (tiden) den sorgennever cross your bridges till you come to them man ska inte oroa sig i förvägbridge of the nose näsryggstall på stråkinstrument
transitivt verbbildl. överbrygga <bridge the gap>bridge over difficulties övervinna (bemästra) svårigheterslå en bro över
© NE Nationalencyklopedin AB