Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bright [braɪt]adjektivklar, ljuslook on the bright side se saken från den ljusablankskärpt, begåvad
interval [ˈɪntəvəl]substmellanrum, intervallbright intervals tidvis uppklarnandecloudy, with sunny intervals växlande molnighetat intervals a) med intervaller b) med mellanrummellanakt, paus
side [saɪd]substsida; håll, kant; sport. lag; sido- <a side door>, sid-take sides ta parti, ta ställning <with sb för ngn>at the side of bredvid, vid sidan avat sb’s side vid ngns sidaside by side sida vid sida, bredvid varandraon all sides på (från) alla sidor, på alla håll och kanteron one side a) på en sida b) avsides <take sb on one side>on the side vid sidan 'om <earn money on the side>look on the bright side of life se livet från den ljusa sidana bit on the large (big) side lite väl storhe’s a bit on the old side han är rätt gammalput sth to one side lägga ngt åt sidan, lägga undan ngt
[saɪd]verbside with sb ta parti för ngn
© NE Nationalencyklopedin AB