Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brief [bri:f]adjektivkort, kortfattad, kortvarigbe brief fatta sig kortin brief kort sagt; i korthetthe news in brief nyheterna i sammandrag
substantivsammandrag, [kort] referatI hold no brief for him jag har ingenting till övers för honom, jag försvarar honom intehold a watching brief ha i uppdrag att följa en process (händelsernas gång)jur. resumé, föredragning av fakta etc. i ett mål, görs av en solicitor till ledning för den barrister som skall sköta målet inför rätta
transitivt verbsammanfatta, ge en resumé (sammanfattning) avjur. informera, ge en resumé av, föredra fakta i målet; friare anlita <brief a barrister>orientera, instruera, gå igenom; informerabrief sb about the work sätta ngn in i arbetet
courtship [ˈkɔ:t-ʃɪp]substantivuppvaktning, kurtisa brief courtship en kort tids uppvaktningparningslekbildl. frieri <of till>
© NE Nationalencyklopedin AB