Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 bridge [brɪdʒ]substkortsp. bridge
2 bridge [brɪdʒ]substbrobryggakommandobrygga
[brɪdʒ]verbslå en bro över, överbrygga
temporary [ˈtempərərɪ]adjektivtemporär, tillfällig, provisorisk <a temporary bridge>; kortvarigtillförordnad, extraordinarie
suspension [səˈspenʃən]substupphängningsuspension bridge hängbrosuspendering, tillfällig avstängning från t.ex. tjänstgöringsport., avstängningtillfälligt upphävandesuspension of hostilities inställande av fientligheterna
beyond [bɪˈjɒnd]prepositionbortom <beyond the bridge>senare än, efter <beyond the usual hour>utom, utöver; över <live beyond one’s means>it is beyond me a) det går över mitt förstånd b) det är mer än jag förmår
[bɪˈjɒnd]adverbbortom, på andra sidandärutöver
support [səˈpɔ:t]verbstötta, stödja; uppehålla <too little food to support life>the bridge is not strong enough to support heavy vehicles bron är inte tillräckligt stark för att bära tung trafikstödja, understödja, backa upp <support a party>, främja, gynnahålla på <support Arsenal>försörja <can he support himself?>
[səˈpɔ:t]subststödarch support hålfotsinläggunderstöd, hjälpin support of som stöd förunderhåll, försörjningmeans of support utkomstmöjligheter
throw [θrəʊ] (threw thrown)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta, slunga, slänga; störta <throw oneself into>throw oneself on sb kasta sig över ngnthrow one’s arms round sb slå armarna om ngn2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta av <the horse threw its rider>; kasta omkull <he threw his opponent>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbygga, slå <throw a bridge across a river>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. ställa till, hathrow a party for sb ställa till med fest för ngn
[θrəʊ] (threw thrown)
verb (med adv. o. prep.)throw aboutthrow awaykasta bort, hälla bortit is labour thrown away det är bortkastad mödathrow inkasta inyou get that thrown in man får det på köpetfotb. göra inkastthrow offkasta av, kasta bort; kasta av sig <he threw off his coat>bli av med, bli kvittI can’t throw off this cold jag blir inte kvitt den här förkylningenthrow outkasta ut, köra ut, köra bortthrow sb out of work göra ngn arbetslössända ut <throw out light>, utstråla <throw out heat>kasta fram, komma med <throw out a remark>throw overavvisa, överge, ge upp <throw over a plan>göra slut med, ge på båten <she threw over her boyfriend>throw upkasta upp, slänga upplyfta, höja <she threw up her head>kräkas upp, kasta upp, kräkasge upp, sluta <throw up one’s job>
[θrəʊ]substkaststake everything on one throw sätta allt på ett kort, sätta allt på ett bräde
© NE Nationalencyklopedin AB