Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

breakdown [ˈbreɪkdaʊn]substsammanbrott, misslyckandebreakdown lorry el. (mindre)breakdown van bärgningsbilanalys
nervous [ˈnɜ:vəs]adjektivnerv-nervous system nervsystema nervous breakdown ett nervsammanbrottnervös, ängslig, orolig
© NE Nationalencyklopedin AB