Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 box [bɒks]substlåda, ask, dosa, boxthe box vard. teveavbalkning, båspost. box, fackloge på teaterfotb.the box, vard.,se penalty box under penalty
2 box [bɒks]verbboxabox sb’s ears ge ngn en örfilboxas
[bɒks]substbox on the ears örfil
3 box [bɒks]substbuxbom träslag och träd
ballot box [ˈbælətbɒks]substvalurna
pillar box [ˈpɪləbɒks]substbrevlåda
money box [ˈmʌnɪbɒks]substsparbössa
dispatch box [dɪˈspætʃbɒks]substdokumentskrin
P.O. box [ˌpi:ˈəʊbɒks]substpostbox
sentry box [ˈsentrɪbɒks]substvaktkur
signal box [ˈsɪgnəlbɒks]substjärnv. ställverk
© NE Nationalencyklopedin AB