Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bowling green [ˈbəʊlɪŋgri:n]substantivgräsplan för bowls, bowlsplan
green [gri:n]adjektivgrön; grönskandefärsk om matvaror, sår m.m.omogen, oerfaren; naiva green hand en otränad (oerfaren) arbetaremiljö. grön, miljö-, ekologiskgreen energy grön energithe Green Party el. the Greens polit. de Gröna, Miljöpartietgo green bli mer miljömedvetenfrisk, spänstig, ungdomligkeep sb's memory green hålla ngns minne levandeblek, grönblek, med en sjuklig färg
substantivgrönt; grön färg; grön nyansallmän gräsplan, gräsmatta, äng; plan, bana <ofta i sammansättn. bowling green>; golf. greenthe village green byallmänningen, gräsplanen i byngrönskapl. greens vard. grönsaker
intransitivt verbbli grön, grönskagreen out skjuta gröna (nya) skott
transitivt verbgöra (måla, färga) grön; klä i grönska <äv. green over>miljö.an attempt to green industry bosses ett försök att göra industriledare lite grönare (mer miljömedvetna)
© NE Nationalencyklopedin AB