Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

boughtbɔ:tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IPX saknasimperf. o. perf. p. av buy
buy [baɪ] (bought bought)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasköpabuy off friköpa, lösa ut, köpa
[baɪ]substvard. köp
with [wɪð]prepositionmedför <I bought it with my own money>; till, i <take sugar with one’s coffee>hos <he is staying with the Browns>; bland <popular with>; av <stiff with cold, tremble with fear>; mot <be frank with sb>; <be angry with sb>you can never tell with him när det gäller honom kan man aldrig så noga vetait’s OK with me vard. gärna för migbe laid up with influenza ligga till sängs i influensawhat does he want with me? vad vill han mig?
© NE Nationalencyklopedin AB