Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 bore [bɔ:]imperf. av bear
2 bore [bɔ:]substborrhålgevärslopp
[bɔ:]verbborra <bore for oil>
3 bore [bɔ:]substthe film is a bore filmen är långtråkigwhat a bore! usch, vad tråkigt!tråkmåns
[bɔ:]verbtråka ut
2 bearbeə (bore borne, äv. born, se detta ord)verbhögtidligt bära, förabära <bear a name>, äga, ha <bear some resemblance to>, innehabear in mind komma ihåg, ha i minnetuthärda, tåla, stå ut medbära <bear fruit>, frambringa; föda <bear a child>bära, hålla <the ice doesn’t bear>tynga, trycka, vila <on, against mot, >bring to bear utöva <bring pressure to bear>föra, ta av <bear to the right>
beə (bore borne)verb (med adv. o. prep.)bear down on (upon)styra ned motstörta (kasta) sig överbear outstödja, bekräftabear uphålla uppe, hålla modet uppe
stiff [stɪf]substdöing lik
[stɪf]adjektivstyv <stiff collar>, stel <stiff legs>stiff brush hård borstekeep a stiff upper lip bita ihop tänderna, inte förändra en minstram, stel <a stiff manner>a stiff whisky en stor (stadig) whiskyhård <stiff competition>, skarp <a stiff protest>vard. styv, dryg, jobbig <a stiff walk>, svår, besvärlig <a stiff climb, a stiff task>, seg
[stɪf]adverbbore sb stiff tråka ut ngn, tråkas ihjäl ngnfrozen stiff stelfrusen
© NE Nationalencyklopedin AB