Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

booth [bu:ð, bu:θ]subststånd, bodbås avskärmad platstelefonkiosk
polling-booth [ˈpəʊlɪŋbu:ð]substvalbås
phone booth [ˈfəʊnbu:ð] och phone box [ˈfəʊnbɒks]substtelefonkiosk
telephone [ˈtelɪfəʊn]substtelefontelephone box el. telephone booth telefonkiosk, telefonhytttelephone directory el. telephone book telefonkatalogtelephone exchange telefonväxeltelephone operator telefonistby the telephone el. over the telephone per telefonbe on the telephone a) prata i telefon b) ha telefonyou are wanted on the telephone det är telefon till dig
[ˈtelɪfəʊn]verbtelefonera till, ringa, ringa upp
© NE Nationalencyklopedin AB