Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 boom [bu:m]substhögkonjunktur, uppsving
1 boom [bu:m]verbdåna, dundra
1 present [ˈpreznt]adjektivnärvarande <at vid>those present el. the people present de närvarandenuvarande, innevarande <the present month>, nu pågående, aktuell <the present boom>gram.the present tense presens
[ˈpreznt]substthe present nuetat present för närvarandefor the present för närvarande, tills vidaregram.the present presenspresent continuous progressiv presensform
© NE Nationalencyklopedin AB