Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

boiling-point [ˈbɔɪlɪŋpɔɪnt]substat boiling-point på (vid) kokpunkten
pot [pɒt]substkruka, burk <a pot of jam>, pyts <paint pot>grytakanna <a teapot>vard. massa <make a pot of money>kortsp. pottsl. hasch, knarkpotta, nattkärlgo to pot vard. gå åt pipankeep the pot boiling hålla grytan kokande, hålla det hela igång
[pɒt] (-tt-)
verblägga in, konservera <potted shrimps>
point [pɔɪnt]substpunkt, prickthe fine (finer) points of the game spelets finesserpoint of contact beröringspunktup to a point till en viss gradwhen it came to the point när det kom till kritanI was on the point of leaving jag skulle just gågrad, punktdecimal point decimalkommaone point five (1.5, 1·5) ett komma fem (1,5)boiling point kokpunktstreck på kompasspoäng i sport m.m.huvudsak, poäng <the point of the story>point of view åsiktthe point is that… saken är den att…the point was to huvudsaken var attthat’s not the point det är inte det saken gällershe’s got a point there det ligger ngt i vad hon sägermake a point of vara noga med, hålla styvt påit’s quite beside the point det har inte alls med saken att görabe to the point vara sakligcome to the point el. get to the point komma till sakenmening, nyttathere’s no point in doing that det är ingen mening med att göra detis there any point in it? är det någon idé?vägguttag
[pɔɪnt]verbpeka med, rikta, sikta med <at, towards mot, >point out a) peka ut, peka på b) påpeka, framhållapeka <at mot; towards i riktning mot>point to peka på, tyda på
© NE Nationalencyklopedin AB