Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

body [ˈbɒdɪ]substkropp, lekamenlik; död kropp <the police found the body>samfund, församling <a legislative body>governing body styrande organskara, gruppbody plagg
body-hugging [ˈbɒdɪˌhʌgɪŋ]adjektivkroppsnära <body-hugging dress>
body-building [ˈbɒdɪˌbɪldɪŋ]substbodybuilding
body odour [ˈbɒdɪˌəʊdə]substsvettlukt
body shop [ˈbɒdɪʃɒp]substbil. bilplåtslageri
BO [ˌbi:ˈəʊ]vard. förk. för body odoursvettlukt
human [ˈhju:mən]adjektivmänsklig, människo- <the human body>human being människa, mänsklig varelsethe human race människosläktet
[ˈhju:mən]substmänniska vanligen i motsats till djur
water [ˈwɔ:tə]substvattenpl. waters a) vatten, vattenmassor b) farvatten <in British waters>body of water vattenmassatable water bordsvattenwater on the knee med. vatten i knätspend money like water ösa ut pengardrink the waters el. take the waters dricka brunnpass water kasta vatten, urineratake in water ta in vatten, läckakeep one’s head above water hålla sig flytande
[ˈwɔ:tə]verbvattna, bevattnawater down a) spä, spä ut b) göra urvattnadwatered down utspädd, urvattnadvattra <watered silk>vattna sig, vattnasit made his mouth water det vattnades i munnen på honomrinna, tåras <the smoke made my eyes water>
waste [weɪst]adjektivöde, ödsliglay waste ödelägga, skövlalie waste ligga ödeavfalls- <waste products>waste paper pappersavfall
[weɪst]verbslösa, slösa bort, förspilla <in, over , med>; slösa medwaste not, want not ordspr. den som spar han harwaste one’s breath tala för döva öronwaste sb’s time slösa bort ngns dyrbara tidwaste time spec. sport. maskaförslösas, gå till spilloförsumma, försitta <waste an opportunity>waste away om person tyna ava body wasted by disease en kropp tärd (härjad) av sjukdom
[weɪst]substslöseri <of med>it’s a waste of breath det är att tala för döva örona waste of time bortkastad tid, slöseri med tidgo to waste el. run to waste gå till spilloavfallcotton waste trasselödemark
mind [maɪnd]substsinne, själ; förståndhave an open mind vara öppen för nya idéerpresence of mind sinnesnärvarokeep one’s mind on koncentrera sig påin mind and body till kropp och själin one’s right mind el. of a sound mind vid sina sinnens fulla brukin one’s mind’s eye för sitt inre ögathat was a weight (load) off my mind en sten föll från mitt bröstget sth off one’s mind få ngt ur tankarnahave sth on one’s mind ha ngt på hjärtatwhat have you got on your mind? vad har du på hjärtat?have a th at the back of one’s mind ha ngt ständigt i tankarnabe out of one’s mind vara från sina sinnenchange one’s mind ändra mening, ändra åsiktgive sb a piece of one’s mind säga ngn sin mening rent utread sb’s mind läsa ngns tankarto my mind enligt min meninglust, böjelsehave a good (great) mind to ha god lust atthave half a mind to nästan ha lust attknow one’s own mind veta vad man villmake up one’s mind besluta sig, bestämma sigbe in two minds vara villrådigminnebear sth in mind ha ngt i minnetit must be borne in mind that man får inte glömma atthe puts me in mind of han påminner mig ompersons ande, hjärnagreat minds snillensmall minds trångsynta människor
[maɪnd]verbge akt påmind! akta dig!, se upp!mind you are in time! se till att du kommer i tid!mind you don’t fall! akta dig så att du inte faller!mind your head! akta huvudet!mind what you are doing! se dig för!se efter, sköta om, passa <mind children>mind your own business! vard. sköt du ditt!bry sig om, tänka påI don’t mind… jag bryr mig inte om…; jag har inget emot…I don’t mind if I do tack gärnado you mind if I smoke el. do you mind my smoking? har du något emot att jag röker?I don’t mind gärna för mig, det har jag inget emotwould you mind shutting the window? vill du vara snäll och stänga fönstret?
© NE Nationalencyklopedin AB