Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bluff [blʌf]verbbluffa
[blʌf]substbluffcall sb’s bluff testa om ngn bluffar
charlatanˈʃɑ:lətənsubstcharlatan, bluff
phoney [ˈfəʊnɪ]adjektivvard. falsk, bluff-, humbug-
[ˈfəʊnɪ]substvard.bluff, humbugbluff, bluffmakare
pseudˈsju:dsubstvard. bluff, humbug
hoax [həʊks]substskämt, upptåg, bluff
trickery [ˈtrɪkərɪ]substknep, skoj, bluff
humbug [ˈhʌmbʌg]substhumbug, skoj, bluffhumbug, skojare, bluffmakare
[ˈhʌmbʌg]interjektionhumbug! prat!, snack!
swindle [ˈswɪndl]verbbedra, lura, svindla
[ˈswɪndl]substsvindel, skoj, bluff
fake [feɪk]verbförfalskafuska med, dikta ihopsimulera <fake illness>; bluffa
[feɪk]substförfalskninguppdiktad historia, bluffbluffmakare
2 racket [ˈrækɪt]substoväsen, larmkick up a racket vard. föra ett förfärligt oväsenvard. skoj, bluff; skumraskaffärit’s a proper racket det är rena rama bluffen
© NE Nationalencyklopedin AB