Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 bluff [blʌf]transitivt verb och intransitivt verbbluffabluff sb into doing sth lura ngn att göra ngtbluff one's way through bluffa sig igenommake one's way by bluffing bluffa sig fram
substantivbluffcall sb's bluff få ngn att visa sina kort, testa (avslöja) om ngn bluffarbluff[makare]
2 bluff [blʌf]adjektivburdus, rättframtvärbrant
substantiv[bred och] brant udde (klippa)
bluffer [ˈblʌfə]substantivbluff[makare]
faker [ˈfeɪkə]substantivförfalskare, bedragarebluff[makare]
pseud [sju:d]substantivvard. bluff, posör
trickery [ˈtrɪkərɪ]substantivknep; bedrägeri; humbug, bluff
malarkey [məˈlɑ:kɪ]substantivsl. bluff; skitsnack
humbug [ˈhʌmbʌg]substantivhumbug, skoj, båg, bluffhumbug, skojare, bluff[makare]slags pepparmyntskaramell
phoney [ˈfəʊnɪ]sl.adjektivfalsk, bluff-, humbug-; dum; misstänkt, skumhe is phoney han är en bluff (humbug)
substantivbluff, humbug; bluffmakare
put-on [ˈpʊtɒn]substantivvard. bluff, bågaffekterat sätt
© NE Nationalencyklopedin AB