Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blood pressure [ˈblʌdˌpreʃə]substblodtryck
pressure [ˈpreʃə]substtryck <blood pressure>, tryckning <pressure of the hand>; press <work under pressure>high pressure högtryckput pressure on sb el. bring pressure to bear on sb utöva påtryckningar på ngn
© NE Nationalencyklopedin AB