Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blister [ˈblɪstə]substantivblåsa; blemmatransitivt verbåstadkomma (bilda, få) blåsor på (i, under) <blister one's feet>intransitivt verbfå (bli täckt av) blåsormy hands blister easily jag får lätt blåsor i händerna
blister pack [ˈblɪstəpæk]substantivblisterförpackning
fever blister [ˈfi:vəˌblɪstə]substantivamer., med. munsår
© NE Nationalencyklopedin AB