Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blink [blɪŋk]verbblinka; plira <at mot>blinka med
flash [flæʃ]verblysa fram, blänka till; om t.ex. ögon blixtraflash by susa förbilåta lysa; lysa med <flash a torch>; blinka med <flash headlights>
[flæʃ]substplötsligt sken, stråle <flash of light>; blixt; blink från t.ex. fyr, signallampaa flash in the pan en engångssuccé, en tillfällig framgångflash of lightning blixtin a flash på ett ögonblick
wink [wɪŋk]verbblinka, blinka medwink at sb blinka åt ngn; ögonflörta med ngnwink at sth blunda för ngt, se genom fingrarna med ngt
[wɪŋk]substblink, blinkningblund <I didn’t sleep a wink last night>I couldn’t get a wink of sleep jag fick inte en blund i ögonenforty winks vard. en liten tupplur
© NE Nationalencyklopedin AB