Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blind [blaɪnd]adjektivblindblind in one eye blind på ett ögablind alley återvändsgrändblind date ’blindträff’ med obekant personturn a blind eye to sth blunda för ngthe did not take a blind bit of notice of it han brydde sig inte ett dugg om det
[blaɪnd]adverbblind drunk vard. dödfull
[blaɪnd]substrullgardinVenetian blind persienntäckmantel
[blaɪnd]verbgöra blindbländaförblinda
word-blind [ˈwɜ:dblaɪnd]adjektivordblind
colour-blind [ˈkʌləblaɪnd]adjektivfärgblind
blind-man’s buff [ˌblaɪndmænzˈbʌf]substblindbock
infatuation [ɪnˌfætjʊˈeɪʃən]substblind förälskelse
unquestioning [ˌʌnˈkwestʃənɪŋ]adjektivobetingad, blind <unquestioning obedience>
implicit [ɪmˈplɪsɪt]adjektivunderförståddobetingad, blind <implicit faith>
Venetian [vəˈni:ʃən]adjektivvenetiansk <Venetian glass>Venetian blind persienn
[vəˈni:ʃən]substvenetianare
alley [ˈælɪ]substgrändblind alley återvändsgrändkägelbana, bowlingbanait’s just up my alley det är något för mig, det är mitt område, det passar mig precis
one [wʌn]räkneord och adjektiven, ett; enafor one thing för det förstablind in one eye blind på ena ögatnot one inte en enda enit’s all one to me det gör mig detsammaone or two ett par styckenone after the other went out den ena efter den andra gick utone at a time el. one at the time en och en, en i tagetshe is one wonderful woman! hon är verkligen en underbar kvinna!one by one en och en, en åt gången, en i tagetI for one jag för min del
[wʌn]pronomenman; (reflexivt) sig <pull after one>one’s a) ens <one’s own children> b) sin <one must always be on one’s guard> c) en, en viss <one John Smith>one another varandra <they like one another>stödjeord en <I lose a friend and you gain one>; någon, något <where is my umbrella? — you didn’t bring one>take the red box, not the black one ta den röda asken, inte den svartamy dear ones mina kärathe little ones småttingarnathis one will do den här dugerwhich one do you like? vilken tycker du om?
[wʌn]substetta <three ones>vard.you are a one! du är en rolig en!
© NE Nationalencyklopedin AB