Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bleeding [ˈbli:dɪŋ]adjektivvard. jäkla, jävla, sablaadverbvard. jäkligt, jävligtI don't bleeding care! det ger jag fan i!substantivblödning
bleeding heart [ˌbli:dɪŋˈhɑ:t]substantivbot. löjtnantshjärta[n]
breakthrough bleeding [ˌbreɪkθru:ˈbli:dɪŋ]substantivvard. mellanblödning[ar]
nose-bleed [ˈnəʊzbli:d] och nose-bleeding [ˈnəʊzˌbli:dɪŋ]substantivnäsblod
1 staunch [stɑ:n(t)ʃ]transitivt verbstilla, hämma, stoppa <staunch the bleeding>staunch a wound stilla blodflödet från ett sår
© NE Nationalencyklopedin AB