Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bland [blænd]adjektivförbindligmild <bland air>menlös
amongstəˈmʌŋstprepositionbland, ibland
amongəˈmʌŋprepositionbland, iblandamong ourselves oss emellan
unknown [ˌʌnˈnəʊn]adjektivokänd, obekant <to för, i, bland>
[ˌʌnˈnəʊn]adverbunknown to us oss ovetande, utan vår vetskap
round-up [ˈraʊndʌp]substmobiliseranderazzia <of bland>sammandrag <a news round-up>Sports round-up radio. el. tv. sportextra
class [klɑ:s]substklass i samhället el. skol.lektionevening classes kvällskurser
[klɑ:s]verbklassa, räknas <as som>class among räkna blandklassificera
1 tolltəʊlsubstavgift, tullthe death toll antalet dödsofferthe war took a heavy toll of the enemy kriget krävde många offer bland fienden
other [ˈʌðə]pronomenannan, annat, andra; ytterligarethe other day häromdagenevery other week varannan veckait was no other than the King el. it was none other than the King det var ingen annan än kungensomehow or other på ett eller annat sättamong others bland andra, bl.a.among other things bland annat, bl.a.
browse [braʊz]verbbläddra <browse through a newspaper>; gå runt och titta <I don’t want anything, I’m just browsing>browse among botanisera bland <browse among the books in the shop>browse the Web data. söka på nätetom djur beta
1 rank [ræŋk]substrad, räckamil. ledthe ranks el. the rank and file a) mil. de meniga, manskapet b) gemene man, de djupa ledenclose ranks sluta leden, hålla ihoprise from the ranks arbeta sig upprang; mil. grad <military ranks>
[ræŋk]verbställa upp i ledplacera, inordna <among, with bland, jämte>; klassificera, ha rang <as, with som, av>; räknas <among, with bland>rank above ha högre rang änsport. ranka; rankas
© NE Nationalencyklopedin AB