Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

black [blæk]adjektivsvart, mörkblack box flyg., vard. svart låda, färdskrivareblack coffee kaffe utan gräddeblack eye blått öga efter slagthe Black Forest SchwarzwaldBlack Maria vard. Svarta Maja polisens piketbilthe black market svarta börsenthe Black Sea Svarta havetbeat black and blue slå gul och blå
[blæk]substsvart, svärtasvart person
[blæk]verbsvärtablack sb’s eye ge ngn ett blått öga
black-marketeer [ˈblækˌmɑ:kɪˈtɪə]substsvartabörshaj
pitch-black [ˌpɪtʃˈblæk]adjektivkolsvart, becksvart
jet-black [ˌdʒetˈblæk]adjektivjetsvart, kolsvart
radishˈrædɪʃsubsträdisablack radish rättika
treacle [ˈtri:kl]substsirapblack treacle mörk sirap
1 grousegraʊs (pl. lika)substripablack grouse orre
puddingˈpʊdɪŋsubstpudding; efterrättblack pudding blodkorv, blodpuddingrice pudding risgrynsgrötefterätt
magicˈmædʒɪkadjektivmagisk <magic rites>, troll- <magic flute>, förtrolladmagic wand trollspö, trollstav
ˈmædʒɪksubstmagi <black magic>, trolldom, trollkonsterlike magic som genom ett trollslagtjuskraft
market [ˈmɑ:kɪt]substtorg, marknadmarknad <the labour market>; efterfrågan <for >market research marknadsundersökningthe black market svarta börsenput sth on the market släppa ngt ut i marknaden (handeln)
[ˈmɑ:kɪt]verbmarknadsföra, saluföra
© NE Nationalencyklopedin AB