Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bitten [ˈbɪtn]perf. p. av bite
bite [baɪt] (bit bitten)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbita <at efter>, bita i (på)2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbitas3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnappa, hugga <at >4bite off more than one can chew ta sig vatten över huvudet
[baɪt]substbett, sticknapp, huggmunsbit; matbita bite to eat en bit mat
once [wʌns]adverben gångonce or twice ett par gångeronce bitten twice shy ordspr. bränt barn skyr eldenonce again el. once more en gång till, ännu en gångonce and for all en gång för allaonce in a while en och annan gångfor once för en gångs skullat once a) med detsamma, genast b) på samma gångall at once a) plötsligt, med ens b) alla på en gången gång, förronce upon a time there was a king det var en gång en kung
[wʌns]konjunktiononce he had done it när han väl hade gjort det
© NE Nationalencyklopedin AB