Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

biting [ˈbaɪtɪŋ]adjektivbitande, stickande; om vind äv. snål; om svar o.d. äv. svidande, skarp, sarkastisk
nail-biting [ˈneɪlˌbaɪtɪŋ]substantivnagelbitning; vard. nervositetadjektiv, attr. nervpirrande, spännande
bite [baɪt] (bit bitten; se äv. bitten)transitivt verbbita; bita i (på); bita sig i <bite one's lip>bite the bullet vard. kämpa; bita ihop [tänderna]bite the dust vard. bita i gräset, [få] stryka på fotenhe bit the hand that fed him ung. han var otacksam mot sin välgörarebite off bita avbite off more than one can chew ta sig vatten över huvudetbite sb's head off bita (snäsa) av ngnwhat is biting you? vad är det med dig?svida (sticka, bränna, bita) i (på)fräta på (in i)om hjul o.d. få grepp i
(bit bitten)intransitivt verbbita <at efter>; bitas; sticka[s]get something to bite on få någonting att bita i sticka, svidanappa, hugga <at >; nappa på krokenfräta; bita sig in
substantivbett; stick, stingnapp, huggmunsbit, tugga; smakbit; bit [mat], matbitbett, tandställningsting, snärt
© NE Nationalencyklopedin AB