Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

4 bit [bɪt]substdata. bit
3 bit [bɪt]imperf. av bite
2 bit [bɪt]substbit, styckea bit lite, någotnot a bit inte ett duggquite a bit en hel delgo to bits gå i småbitarbits and pieces småsakertwo bits amer., sl. 25 cent
1 bit [bɪt]substborr, borrjärnbett på betsel
piecemeal [ˈpi:smi:l]adverbstyckevis, bit för bit
fragment [ˈfrægmənt]subststycke, bit, fragment
morsel [ˈmɔ:səl]substmunsbit, bit, smula
chunk [tʃʌŋk]substtjockt stycke, stor bit
weirdwɪədadjektivspöklik, kuslig <weird sounds>vard. konstig, kufisk <he is a bit weird>
adviceədˈvaɪssubstråda piece (bit) of advice ett råd
© NE Nationalencyklopedin AB