Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bird [bɜ:d]substantivfågelearly bird, se under earlya little bird told me en [liten] fågel viskade i mitt öraa bird in the hand ett faktum, en realiteta bird in the hand is worth two in the bush ordspr. en fågel i handen är bättre än tio i skogenbirds of a feather flock together ordspr. lika barn leka bäst, kaka söker makathey are birds of a feather de är av samma skrot och kornthe bird has flown vard. fågeln har flugit sin kosget the bird sl. bli utvisslad; få fingretgive sb the bird sl. vissla ut ngn; ge ngn fingretkill two birds with one stone slå två flugor i en smäll⁅know all about⁆ the birds and the bees vard. …blommor och bin, …hur barn kommer (blir) tillthat is for the birds el. that is strictly for the birds sl. det är värdelöstvard. brud, tjejåld. vard. typ, snubbe, prick <a queer bird>an old bird en gammal räv
dickey-bird [ˈdɪkɪbɜ:d]substantivvard.se dicky-bird
bird-watcher [ˈbɜ:dˌwɒtʃə]substantivfågelskådare
bird cherry [ˈbɜ:dˌtʃerɪ]substantivbot. hägg
wading bird [ˈweɪdɪŋbɜ:d]substantivzool. vadarfågel, vadare
dicky-bird [ˈdɪkɪbɜ:d]substantivvard.pippi[fågel]not hear a dicky-bird inte höra ett ljud (ett knyst)not say a dicky-bird inte säga ett knyst (pip)
bird of prey [ˌbɜ:dəvˈpreɪ] (pl. birds of prey)substantivrovfågel
bird of passage [ˌbɜ:dəvˈpæsɪdʒ] (pl. birds of passage)substantivflyttfågel
bird of paradise [ˌbɜ:dəvˈpærədaɪs] (pl. birds of paradise)substantivzool. paradisfågel
watcher [ˈwɒtʃə]substantivbevakare, observatör; iakttagarebird watcher fågelskådare
© NE Nationalencyklopedin AB