Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bird [bɜ:d]substfågelbird of prey rovfågelbirds of a feather flock together ordspr. lika barn leka bästkill two birds with one stone slå två flugor i en smälla bird in the hand is worth two in the bush ordspr. bättre en fågel i handen än tio i skogensl. brud, tjej
bird-watcher [ˈbɜ:dˌwɒtʃə]substfågelskådare
bird nest [ˈbɜ:dnest]substfågelbo
humming-bird [ˈhʌmɪŋbɜ:d]substfågel kolibri
bird cherry [ˈbɜ:dˌtʃerɪ]substträd hägg
migratory [ˈmaɪgrətrɪ]adjektivmigratory bird flyttfågel
watcher [ˈwɒtʃə]substbevakare, observatör, iakttagarebird watcher fågelskådare
paradiseˈpærədaɪssubstparadislive in a fool’s paradise leva i lycklig okunnighetbird of paradise paradisfågel
ruffle [ˈrʌfl]verbrufsa till <ruffle sb’s hair>; burra upp <the bird ruffled its feathers>röra upp, krusaruffle sb’s temper förarga ngnbe ruffled bli stöttrynka, vecka
1 flight [flaɪt]substflykt <the flight of a bird>, bana väg <the flight of an arrow>flygning <a solo flight>, flygturflight recorder färdskrivareflight el. flight of stairs trappatwo flights up två trappor upp
© NE Nationalencyklopedin AB