Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bind [baɪnd] (bound bound; se äv. 1 bound)verbbinda, binda fast, fästa <to vid>binda ombind el. bind up förbindaförbinda, förplikta
1 bound [baʊnd]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. av bind
[baʊnd]perfekt particip (av bind) o. adjektivinbunden, bundenbe bound by an agreement vara bunden av ett avtalbe bound over jur. få villkorlig dombe bound to vara skyldig att, vara tvungen atthe is bound to win han vinner säkert
© NE Nationalencyklopedin AB