Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bikini [bɪˈki:nɪ]substantivbikini
bikini line [bɪˈki:nɪlaɪn]substantivbikinilinje
scanty [ˈskæntɪ]adjektivknapp <scanty supply>, knappt tillmätt <scanty leisure>; ringa <scanty ability>, inskränkt <scanty knowledge>; mager, klen, torftig <scanty fare>, sparsam; otillräcklig, snål; knapphändig; minimal <a scanty bikini>
© NE Nationalencyklopedin AB