Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

between [bɪˈtwi:n]preposition och adverbemellan, mellanbetween you and me oss emellanbetween us (you etc.) tillsammans <we had £100 between us>
go-between [ˈgəʊbɪˌtwi:n]substmellanhand
differentiate [ˌdɪfəˈrenʃɪeɪt]verbdifferentieradifferentiate between göra åtskillnad mellan
discriminate [dɪˈskrɪmɪneɪt]verbskilja, göra skillnad <between , mellan>discriminate against diskriminera
stool [stu:l]subststol utan ryggstöd, pallfall between two stools sätta sig mellan två stolarmed. avföring
comparison [kəmˈpærɪsn]substjämförelsebeyond comparison utan jämförelsethere is no comparison between them de går inte att jämföra
waver [ˈweɪvə]verbskälva <her voice wavered>vackla <his courage wavered>; ge vikaväxla, vackla <waver between two opinions>; tveka
gulf [gʌlf]substgolf, bukt, vikthe Gulf Stream Golfströmmenthe Gulf of Mexico Mexikanska golfendjup, klyfta <the gulf between rich and poor>
distinction [dɪˈstɪŋkʃən]substskillnad, distinktiondraw a distinction göra skillnad <between , mellan>without distinction utan åtskillnadbetydelse, värde <a novel of distinction>
understanding [ˌʌndəˈstændɪŋ]substförstånd, fattningsförmågainsikt <of i>, kännedom <of om>förståelse <the understanding between nations>överenskommelsecome to an understanding nå samförstånd, komma överenson the understanding that på det villkoret att
[ˌʌndəˈstændɪŋ]adjektivförståendeförståndig
© NE Nationalencyklopedin AB