Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

better [ˈbetə]adjektiv och adverb (komparativ av good, well)bättrebe better off ha det bättre ställtno better than inte annat änso much the better el. all the better så mycket (desto) bättrethe sooner the better ju förr dess bättrefor better or for worse vad som än händerget the better of få övertaget överthink better of it komma på bättre tankaryou had better try det är bäst att du försökerhellre
[ˈbetə]verbförbättra, bättra på
slightly [ˈslaɪtlɪ]adverblätt <slightly injured, touch sth slightly>, svagt, något <slightly better>
mileage [ˈmaɪlɪdʒ]substantal ’miles’, antal milmy car gets better mileage min bil drar mindre bensin
prevention [prɪˈvenʃən]substförhindrande, förebyggandeprevention is better than cure ordspr. bättre förekomma än förekommasthe prevention of cruelty to animals ungefär djurskydd
3 still [stɪl]adverbtyst och stilla <sit still>ännu, fortfarande <he is still busy>when still a child redan som barn (vid komparativ) ännu <still better>
former [ˈfɔ:mə]adjektivföregående, tidigareförra, f.d. <the former headmaster>the former den förra, det (de) förra <the former was better than the latter>
worthy [ˈwɜ:ðɪ]adjektivvärdig <a worthy successor>; värdworthy of värd <an attempt worthy of a better fate>be worthy of vara värd, förtjäna <be worthy of praise>
shade [ʃeɪd]substskugga <30° in the shade>throw into the shade el. put into the shade ställa i skuggannyans; färgtonaning, smula <I am a shade better today>vard.shades solbrilloramer. rullgardin
[ʃeɪd]verbskugga, skugga för
mile [maɪl]substengelsk mil, ’mile’ (= 1760 yards = 1609 m)nautical mile nautisk mil, distansminutit was miles better vard. det var ofantligt mycket bättrefor miles and miles mil efter mil
sooner [ˈsu:nə]adverbtidigaresooner or later förr eller senarethe sooner the better ju förr dess bättreno sooner did we sit down than vi hade knappt satt oss förränno sooner said than done sagt och gjorthellre, snarare <I’d sooner stay at home>
© NE Nationalencyklopedin AB