Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bet [bet]substvadmake a bet el. lay a bet slå vad
[bet] (bet betibland betted betted el. betting)
verbslå vad, slå vad ombet on a horse hålla (satsa) på en hästyou bet! vard. det kan du skriva upp!
stump [stʌmp]subststump, stubbe
[stʌmp]verbthe question stumped him vard. han gick bet på frågan
floor [flɔ:]substgolvvåning våningsplanthe first floor en trappa upp; amer. bottenvåningen
[flɔ:]verbslå omkull, golva boxarethe question floored me completely jag gick fullständigt bet på frågan, jag blev helt ställd
© NE Nationalencyklopedin AB