Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bend [bend] (bent bent)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasböja, kröka, vika2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasböja (kröka) sig, böjas
[bend]substböjning, krök, kurva
bent [bent]substböjelse
[bent]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. av bend
[bent]perfekt particip (av bend)adjektivböjd, krokig, kröktbe bent on ha föresatt sig, vara inriktad på <she is bent on going>
© NE Nationalencyklopedin AB