Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bench [bentʃ]substbänksätearbetsbänk
substitute [ˈsʌbstɪtju:t]substställföreträdare, ersättare, vikarie; sport. avbytare, reservthe substitute’s bench sport. avbytarbänkenersättning, surrogat
[ˈsʌbstɪtju:t]verbsätta i stället <for för>substitute beer for wine ersätta vin med ölvikariera, vara ersättare, vara avbytare <for för>
sit [sɪt] (sat sat el. sitting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta, sätta sigbe sitting prettyvard. a) ha det bra b) ligga bra tillsit at table sitta till bordssit for an examination gå upp i en examen (tentamen)sit on the bench jur. sitta som (vara) domare2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom t.ex. parlament, domstol hålla sammanträde, sammanträda3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom fåglar ligga, ruva <sit on eggs>
[sɪt] (sat sat el. sitting)
verb (med adv. o. prep.)sit backsätta sig till rätta; vila sig, koppla avsitta med armarna i korssit downsätta sig, slå sig nedsit down to dinner sätta sig till bordssit innärvara <on vid>, deltagasit in on a meeting deltaga i ett mötesittstrejkasit throughsitta (stanna) kvar till slutetsit upsitta upprättsitta uppe <sit up late>sätta sig upp <sit up in bed>
© NE Nationalencyklopedin AB